Hjertet i boligen -

sikringsskapet
PriserKontakt oss
Sikringsskap og tavler

Våre elektrikere kan hjelpe deg med oppdatering av ditt sikringsskap

Sikrings- og fordelingstavler er sentrale deler i enhver elektrisk installasjon . Her passerer det store strømmer, og tavlene/sikringsskapet skal bidra til å ivareta sikkerheten i anlegget og sikkerheten til de personene som bruker, betjener og jobber i anlegget.

9

Skrusikringer

Dårlige kontaktpunkter og varmgang er spesielt aktuelt i eldre sikringsskap med skrusikringer.

Les mer…

9

Test jordfeilbryter

Produsentene oppgir noe forskjellige intervaller for hvor ofte jordfeilbryteren skal testes, men hyppigheten av testene vil normalt fremkomme av brukerveiledningen for jordfeilbryteren som skal finnes i sikringsskapet. Generelt bør du kjøre test på jordfeilbryter minst to ganger hvert år.

Les mer…

9

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter skal automatisk koble ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene.

Les mer…

9

Overspenningsvern

Alle boliger trenger overspenningsvern. Overspenninger som kommer inn fra strømnettet kan gjøre store skader på det elektriske anlegget og utstyr du har koblet til dette.

Les mer…

9

Automatsikringer

Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget. All strømmen du bruker går gjennom sikringsskapet. Sikringsskapet er et knutepunkt med store belastninger og risiko for varmgang dersom det oppstår en feil, selv med automatsikringer.

Les mer…

Lokal erfaring siden
1991

El-Co AS er et registrert lokalt elektrikerfirma med nedslagsfelt Surnadal, Rindal og Orkland. Å jobbe med elektriske installasjoner forplikter, og vi er stolte over å følge de kravene som stilles for elektrikere og en sikker installasjon hjemme hos deg.

Vi bruker utelukkende kvalitetsprodukter – hvor det medfølger 5 års garanti.

Når jobben er gjort sender vi dokumentasjon på arbeidet til boligmappa.no – så kan du være trygg på at dokumentasjon som skal medfølge boligen alltid er tilgjengelig.

 

Telefon

71 66 46 30

E-post

kontakt@el-co.no

Share This