Vi er på jobb for din hverdagsflyt.

El-Co ønsker at din kundereise skal oppleves uten prakk. Vi satser på rett kvalifisert person på rett plass til rett tid.

For oss er det også viktig å bruke kvalitetsutstyr, som vi kjenner godt, fra leverandører som vi har tillit til. Vår erfaring tilsier at det blir en tryggere installasjon, med mindre reklamasjoner – og mye raskere saksgang hvis det skulle oppstå ett behov.

SATSNINGSOMRÅDE

El-Co AS leverer et bredt spekter av tjenester i vårt satsningsområde er i hovedsak Orkland, Rindal og Meldal.  

 

PRODUKTER

Vi i El-Co har tilgang på svært mange produkter, både direkte fra merkeleverandører og fra ulike grossister. El-Co er Ahlsell-partner som innebærer at vi kan få de aller fleste artikler levert over natt.

Et utvalg av andre samarbeidspartnere:
Autronica
Elotec
Ipas
Nordesign
Elektroskandia

 

elektrikerTJENESTER

https://elvirksomhetsregisteret.dsb.no/elreg-ui/org/2227

Arbeidsoppgaver
Prosjektering av elektriske anlegg
Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
Kontroll av andres elektriske anlegg

Anleggstyper
Bygning – lavspenningsanlegg (dekker boliger, hytter o.l.)
Industri – lavspenningsanlegg
Maskiner – elektriske anlegg
Forsyningsanlegg – lavspenning

BRANNALARM, Nød- og ledelys

Sentral godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven:
Prosjektering av Brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Ledesystem i tiltaksklasse 2
Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2
Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2
Vi er Autronica-Partner, som vi samarbeider med i prosjekter som krever høyere tiltaksklasse.
Foretakssertifikat FG-760:2
Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg
Installasjon av automatiske brannalarmanlegg
Tekniker – driftsetting av automatiske brannalarmanlegg
Kontroll – uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg
Autorisasjon – Elotec brannalarm for landbruk og gartnerier

 

EKOMTJENESTER

Ekomnettautorisasjon:
Autorisasjonen gir rett til å installere og vedlikeholde offentlige og private elektroniske kommunikasjonsnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial eller parkabel, radio eller annen teknologi.

}

30 ÅRS ERFARING

El-Co AS ble registrert i 1991

SATSNINGSOMRÅDE

Orkland, Rindal og Surnadal

SOLID EIER

Svorka er 100% eier

ANSATTE

Vi er pr i dag 20 ansatte

TJENESTER

Det meste innen el-installasjon

Vi brenner for

Hverdagsflyt 

VÅrE PartnerE,  leverandører og SeRTIFISERINGER

Et lite utvalg:

Share This