Leverandør av

elektriske installasjoner
El-installasjon 

Registrert El-installatør med satsningsområde:
Surnadal, Rindal og Orkland med omegn.

El-Co AS har lang erfaring med leveranser til de fleste segmenter i vårt satsningsområde. 

SENTRAL GODKJENNING:
El-Co AS kan både prosjektere og installere brannvarslingsanlegg og ledelys.
Vi er sertifiserte leverandører av blant annet Autronica og Elotec brannvarslingssytem. 

EKOM-AUTORISASJON:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). El-Co AS er autorisert for EKOM.

GODKJENT LÆREBEDRIFT:
El-Co AS har lærlinger i bedriften.

9

Bolig og fritidsbolig

9

Butikk

9

Industri

9

Kontor

9

Landbruk